مصاحبه با رئیس دادگستری شهرستان میبد - پایگاه خبری آرمان میبد | پایگاه خبری آرمان میبد

توضیحات علیرضا حسین بیگی رئیس دادگستری شهرستان میبد در خصوص تصرف زمین ۵۰۰۰ متری توسط دهیاری رکن آباد


توضیحات علیرضا حسین بیگی رئیس دادگستری شهرستان میبد در خصوص تصرف زمین ۵۰۰۰ متری توسط دهیاری رکن آباد: ️ دهیاری روستا این اراضی را تصرف و اقدام به حصارکشی کرده است / دهیاری حق واگذاری اراضی ملی و دولتی را ندارد لازم به ذکر است این رفع تصرف با حضور رئیس دادگستری شهرستان و عوامل انتظامی و قضایی برگزار گردید و با حکم قاضی پرونده ۵۰۰۰ متر اراضی دولتی در شهرستان میبد قلع و قمع شد