توصیه های مهم رئیس اورژانس میبد به مردم - پایگاه خبری آرمان میبد | پایگاه خبری آرمان میبد

مصاحبه پایگاه خبری تحلیلی آرمان میبد با علیرضا فصیحی رئیس اورژانس میبد


مصاحبه پایگاه خبری تحلیلی آرمان میبد با علیرضا فصیحی رئیس اورژانس میبد به مناسبت فرارسیدن روز ۲۶ شهریور روز ملی اورژانس و فوریت های پزشکی؛