نشست خبری رئیس بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان میبد با اصحاب رسانه و خبرنگاران - پایگاه خبری آرمان میبد | پایگاه خبری آرمان میبد