تصاویر / حضور امام جمعه موقت و مسئولین میبد در منزل مادر شهید حسین کارگر - پایگاه خبری آرمان میبد | پایگاه خبری آرمان میبد