مطالبه گری جوانان مجمع فرهنگیان از فرماندار میبد
مطالبه گری جوانان مجمع فرهنگیان از فرماندار میبد

تعدادی از جوانان مجمع فرهنگیان با حضور در دفتر فرماندار میبد مطالبات مردمی و شهرستانی و همچنین مشکلات موجود در شهرستان میبد را بررسی و از فرماندار درخواست کردند تا به صورت جدی پیگیری شود. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آرمان میبد به نقل از روابط عمومی مجمع فرهنگیان میبد، تعدادی از جوانان مجمع فرهنگیان […]

تعدادی از جوانان مجمع فرهنگیان با حضور در دفتر فرماندار میبد مطالبات مردمی و شهرستانی و همچنین مشکلات موجود در شهرستان میبد را بررسی و از فرماندار درخواست کردند تا به صورت جدی پیگیری شود.


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آرمان میبد به نقل از روابط عمومی مجمع فرهنگیان میبد، تعدادی از جوانان مجمع فرهنگیان با حضور در دفتر فرماندار میبد مطالبات مردمی و شهرستانی و همچنین مشکلات موجود در شهرستان میبد را بررسی و از فرماندار درخواست کردند تا به صورت جدی پیگیری شود.

اصلاح نقاط حادثه خیز و بررسی کارشناسی برخی اقدامات شورای ترافیک ، بررسی و ارائه راهکار ساماندهی مهاجرین جهت رفع مشکلات موجود در مدارس و محلات مختلف میبد ، تاکید بر هماهنگی و تعامل بیشتر ادارات با یکدیگر ، بررسی علت توقف پروژه ساختمان جدید شهرداری میبد ، مطالبه مردم در خصوص پروژه های اجرا شده و بررسی مشکلات موجود ، افزایش نشاط اجتماعی شهرستان میبد ،حفظ سرمایه گذاران داخلی شهرستان میبد و توجه به ظرفیت آنان،فراجناحی عمل کردن و جلوگیری از انتصابات سیاسی ،حساسیت ویژه نسبت به صنایع دستی و بومی شهرستان و همچنین توجه به ظرفیت های گردشگری و میراثی از جمله مسائلی بود که در جلسه مطرح گردید و از فرماندار خواسته شد نسبت به این مسائل اهتمام لازم را به عمل آورد و از مسئولین ادارات به صورت جدی پیگیری کند.