تصادف شدید فرماندار میبد
تصادف شدید فرماندار میبد

طی گزارش شهروندان درخصوص آتش سوزی گود زباله شهیدیه و اعتراض مردم، سجادی پور فرماندار میبد برای بررسی این موضوع از یزد به سمت میبد حرکت می کنند که در مسیر دچار حادثه شدند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آرمان میبد، طی گزارش شهروندان درخصوص آتش سوزی گود زباله شهیدیه و اعتراض مردم، سجادی پور […]

طی گزارش شهروندان درخصوص آتش سوزی گود زباله شهیدیه و اعتراض مردم، سجادی پور فرماندار میبد برای بررسی این موضوع از یزد به سمت میبد حرکت می کنند که در مسیر دچار حادثه شدند.


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آرمان میبد، طی گزارش شهروندان درخصوص آتش سوزی گود زباله شهیدیه و اعتراض مردم، سجادی پور فرماندار میبد برای بررسی این موضوع از یزد به سمت میبد حرکت می کنند که در مسیر دچار حادثه شدند.

براساس تحقیقات خبرنگار آرمان میبد در خصوص سانحه رخ داده، خوشبختانه حال عمومی ایشان خوب اعلام شده است.

انتهای پیام /