بی اعتنایی استاندار ‎یزد و مسئولین ‎میبد به فرهیختگان واقعی و خبرنگاران!
بی اعتنایی استاندار ‎یزد و مسئولین ‎میبد به فرهیختگان واقعی و خبرنگاران!

محسن صادقی سردبیر رسانه آرمان میبد با انتشار توییت در صفحه شخصی خود نوشت: محسن صادقی سردبیر رسانه آرمان میبد با انتشار توییت در صفحه شخصی خود نوشت: بی اعتنایی استاندار ‎یزد و مسئولین ‎میبد به فرهیختگان واقعی و خبرنگاران! در نشست فرهیختگان میبد خبرنگاران منتقد هم دعوت نبودند!باید ازمسئولین سوال کرد ملاک انتخاب فرهیختگان […]

محسن صادقی سردبیر رسانه آرمان میبد با انتشار توییت در صفحه شخصی خود نوشت:


محسن صادقی سردبیر رسانه آرمان میبد با انتشار توییت در صفحه شخصی خود نوشت:

بی اعتنایی استاندار ‎یزد و مسئولین ‎میبد به فرهیختگان واقعی و خبرنگاران!

در نشست فرهیختگان میبد خبرنگاران منتقد هم دعوت نبودند!باید ازمسئولین سوال کرد ملاک انتخاب فرهیختگان چیست وچرا در بین شوآف های سیاسی،فرهیختگان واقعی جایگاهی ندارند؟!

اگر غیر از این است، شایسته سالاری راثابت کنید!

محسن صادقی خبرنگار