گزارش تصویری / نشست خبری رئیس اداره منابع طبیعی میبد با خبرنگاران
گزارش تصویری / نشست خبری رئیس اداره منابع طبیعی میبد با خبرنگاران

نشست خبری رئیس اداره منابع طبیعی میبد با خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار گردید. به گزارش خبرنگار آرمان میبد، نشست خبری رئیس اداره منابع طبیعی میبد با خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار گردید. عکاس: محسن صادقی

نشست خبری رئیس اداره منابع طبیعی میبد با خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار گردید.


به گزارش خبرنگار آرمان میبد، نشست خبری رئیس اداره منابع طبیعی میبد با خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار گردید.

عکاس: محسن صادقی