تکذیب مسمومیت دانش آموزان میبدی
تکذیب مسمومیت دانش آموزان میبدی

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش میبد مسمومیت دانش آموزان میبدی را با انتشار جوابیه ای تکذیب کرد. به گزارش خبرنگار آرمان میبد، روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش میبد در این رابطه پیامی را صادر کرد: قابل توجه کلیه همشهریان و والدین گرامی ، شایعه مسمومیت دانش آموزان یکی از آموزشگاه های شهرستان میبد […]

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش میبد مسمومیت دانش آموزان میبدی را با انتشار جوابیه ای تکذیب کرد.


به گزارش خبرنگار آرمان میبد، روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش میبد در این رابطه پیامی را صادر کرد: قابل توجه کلیه همشهریان و والدین گرامی ، شایعه مسمومیت دانش آموزان یکی از آموزشگاه های شهرستان میبد صحت نداشته، با توجه به اهمیت سلامتی دانش آموزان و تدابیر انجام شده، هیچ گونه نگرانی در این مورد نداشته باشید.

روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان میبد