امروزه دغدغه مردم حوزه انتخابیه نیست / قشر مستضعف جامعه به سختی نفس می کشند!
امروزه دغدغه مردم حوزه انتخابیه نیست / قشر مستضعف جامعه به سختی نفس می کشند!

محسن صادقی سردبیر رسانه آرمان میبد در توییتر خود نوشت: جناب آقای میرمحمدی نماینده مردم ‎تفت و ‎میبد،امروزه دغدغه مردم حوزه انتخابیه نیست قشرمستضعف جامعه با اقدامات ‎دولت و ‎مجلس شما به سختی نفس می کشند! به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آرمان میبد، محسن صادقی سردبیر رسانه آرمان میبد در توییتر خود نوشت: جناب آقای […]

محسن صادقی سردبیر رسانه آرمان میبد در توییتر خود نوشت: جناب آقای میرمحمدی نماینده مردم ‎تفت و ‎میبد،امروزه دغدغه مردم حوزه انتخابیه نیست قشرمستضعف جامعه با اقدامات ‎دولت و ‎مجلس شما به سختی نفس می کشند!


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آرمان میبد، محسن صادقی سردبیر رسانه آرمان میبد در توییتر خود نوشت:

جناب آقای میرمحمدی نماینده مردم ‎تفت و ‎میبد،امروزه دغدغه مردم حوزه انتخابیه نیست قشرمستضعف جامعه با اقدامات ‎دولت و ‎مجلس شما به سختی نفس می کشند!
زیر پوست این شهر را ببینید! پدربی نان،مادرافسرده، فرزندبیکار، خانه سرد و سفره خالی،خواهری بیمار،برادری گریان و زباله گردی کودکان