اقدامات نمایشی و دورهمی مسئولین در پروژه های خیری میبد!
اقدامات نمایشی و دورهمی مسئولین در پروژه های خیری میبد!

اخباری از کلنگ زنی پروژه های بهداشت و درمان در شهرستان میبد به گوش می رسد که هزینه های آن را خیرین و مردم تامین کرده اند ولی با بهره برداری سیاسی و اقدامات نمایشی به کام دولت تمام شده است! به گزارش رسانه آرمان میبد، مدتی است اخباری از کلنگ زنی پروژه های بهداشت […]

اخباری از کلنگ زنی پروژه های بهداشت و درمان در شهرستان میبد به گوش می رسد که هزینه های آن را خیرین و مردم تامین کرده اند ولی با بهره برداری سیاسی و اقدامات نمایشی به کام دولت تمام شده است!


به گزارش رسانه آرمان میبد، مدتی است اخباری از کلنگ زنی پروژه های بهداشت و درمان در شهرستان میبد به گوش می رسد که هزینه های آن را خیرین و مردم تامین کرده اند ولی با بهره برداری سیاسی و اقدامات نمایشی به کام دولت تمام شده است!
 آقای دکتر میرمحمدی نماینده محترم مردم تفت و میبد ، شما که پیگیر بودجه ۱۰۰ میلیاردی برای بیمارستانی در یزد بوده اید چرا برای بیمارستان میبد بودجه ای جذب نکرده اید؟!
در سفر های قبلی مسئولین وزارت بهداشت و درمان کشور به استان یزد و شهرستان میبد، چقدر بودجه و اعتبار سهم شهرستان های تفت و میبد شد؟
شما که نماینده مردم تفت و میبد هستید امیدواریم گزارش دهید چقدر وعده های شما عملی شده است و آیا پیگیر جذب بودجه دولتی برای بخش درمان میبد بوده اید؟!
⁉️ آیا غیر از این بود که بودجه ای ناچیز آن هم با پیگیری های مسئولین بیمارستان جذب شهرستان میبد شد!
باید دست خیرین و مردم شهرستان میبد را بوسید که در همه زمینه ها کمک های خیری دارند و فعالیت می کنند ولی چرا دولت با عدم پیگیری و همچنین عدم توجه به شهرستان میبد در کمک به اعتبارات دولتی و با اولویت بندی های اشتباه، شانه خالی می کند!
به نماینده مردم تفت و میبد ،مسئولین بهداشت و درمان میبد و سایر مسئولین پیشنهاد می کنیم به جای بازدید های تبلیغاتی و عکس های یادگاری و بهره برداری سیاسی از پروژه های خیری همزمان با سفر آیت الله رئیسی به استان یزد ، به فکر جذب بودجه دولتی که حق این مردم شریف است باشید و پیگیری این مباحث می تواند به توسعه و پیشرفت شهرستان کمک کند.
رسانه آرمان میبد هم همچنان با دفاع از حق و حقوق مردم پیگیر خواهد بود و امیدواریم مسئولین شهرستان به جای درنظر گرفتن نگاه های سیاسی، به فکر توسعه و آبادانی شهرستان باشند.