جمعیت سالمندان استان یزد تا ۱۵ سال آینده دو برابر خواهد شد
جمعیت سالمندان استان یزد تا ۱۵ سال آینده دو برابر خواهد شد

مرکز آمار ایران بر اساس واقعیت‌های موجود پیش‌بینی‌های جمعیتی کشور در افق ۱۴۳۰ را بازنگری کرد… به گزارش آرمان میبد، مرکز آمار ایران بر اساس واقعیت‌های موجود پیش‌بینی‌های جمعیتی کشور در افق ۱۴۳۰ را بازنگری کرد. جمعیت گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر استان یزد از ۷۷ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۳ هزار […]

مرکز آمار ایران بر اساس واقعیت‌های موجود پیش‌بینی‌های جمعیتی کشور در افق ۱۴۳۰ را بازنگری کرد…


به گزارش آرمان میبد، مرکز آمار ایران بر اساس واقعیت‌های موجود پیش‌بینی‌های جمعیتی کشور در افق ۱۴۳۰ را بازنگری کرد.

جمعیت گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر استان یزد از ۷۷ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۳ هزار نفر در سال ۱۴۱۵ افزایش خواهد یافت‌. (حدود ۲ برابر)

در ۱۵ سال آینده نسبت گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال (سن کار) به اوج خود یعنی ۷۰ درصد می‌رسد. از این فرصت طلایی جمعیتی استفاده نشود تهدید خواهد شد.

ادامه مدیریت اقتصادی استان با افراد غیرمتخصص و فرسوده، فرصت‌سوزی و خسارت‌های بیشتری به بار خواهد آورد./اقتصاد یزد